Doskonalenie zawodowe pracowników – definicja, sposoby, rozwój kompetencji i potencjału

Firma to ludzie – ten, jak się wydaje, dość prosty slogan ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nic bowiem nie doda działalności gospodarczej tyle wartości co uczciwy, oddany pracownik. Rozwój zawodowy pracowników leży więc u podstaw prowadzenia biznesu. Człowiek uczy się całe życie, także po ukończeniu szkół i uczelni. Dlatego tak ważne jest, by pracodawca dostrzegał potrzebę ciągłego rozwoju pracowników. Jego wiedza to unikalna, niepowtarzalna jakość wniesiona w poczet całego majątku firmy. Z drugiej jednak strony, także sam pracownik musi wiedzieć, że ciągłe dokształcanie się jest w niektórych branżach nie tyle szansą na dodatki finansowe, co zwyczajnie obowiązkiem. Wiedza wyniesiona ze szkół często nie wystarcza do pełnego realizowania powierzonych przez pracodawcę zadań.

Doskonalenie pracowników – definicja

Rozwój pracowników, można podzielić na dwie odmiany. Merytoryczną i osobowościową. Pierwsza, to proces mający na celu zwiększenie wiedzy, kompetencji, może także oznaczać aktualizację bieżącej sytuacji prawnej, w kontekście prowadzonych przez firmę działań. Wymiar osobowościowy, to doskonalenie pracownika w zakresie pozytywnych z perspektywy pracodawcy cech takich, jak pracowitość, oddanie, uczciwość, a także implementacja ich w codzienne funkcjonowanie na poziomie zawodowym. Inwestycja w rozwój zarówno kadry wysokiego, jak i niższego szczebla może być dla firmy jedną z najlepszych decyzji. Kompetentni i wykwalifikowani pracownicy, którzy dodatkowo czują od firmy mocne wsparcie w zakresie rozwoju to niesamowita wartość, której nie nadrobi najnowocześniejszy sprzęt ani implementacja zaawansowanych technologii. Rozwój zawodowy pracownika daje nie tylko wymierne korzyści pracodawcy, ale także korzystnie wpływa na pracownika jako człowieka. Procesy rekrutacyjne w większości przypadków zawierają analizy skłonności danej osoby do nabycia i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Sposoby na doskonalenie pracowników

Oczywiście, jest ich wiele. Jednak wśród wyróżniających i najchętniej wykorzystywanych sposobów rozwoju pracowników są różnego rodzaju kursy, certyfikaty, szkolenia. Niektóre mają charakter stacjonarny, inne wiążą się z organizacją wyjazdu połączonego z integracją, co pozwala zbudować wewnątrz grupy sieć relacji, które potem pomagają we wspólnym osiąganiu wyznaczonych celów. Właśnie wysoko rozwinięta współpraca to jeden z kluczy funkcjonowania firmy, zwłaszcza zatrudniającej więcej osób. Dlatego tak ważna jest ciągła potrzeba doskonalenia się zarówno, jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników. Szczególnie popularne są ostatnio szkolenia poprawiające umiejętność planowania i organizacji pracy. Jest to wyjątkowo pożądane zwłaszcza w zawodach wolnych, wymagających dużej samodzielności. Zaliczają się do nich na przykład mobilni doradcy kredytowi. Szkolenia mogą nie tylko rozwijać pracowników już obecnych, ale także przygotować do pracy i stawianych wymagań osoby będące dopiero kandydatami na dane stanowisko.

Rozwój kompetencji pracowników

Doskonalenie pracownika jako metoda zwiększania kapitału osobowego niesie za sobą więcej korzyści, niż ewentualnego ryzyka. Owszem, pracownik, w którego zainwestowano może w niedalekiej przyszłości zasilić szeregi konkurencji, jednak są to przykłady jednostkowe. W większości pracodawca zyskuje lepiej wykwalifikowanego pracownika, który dodatkowymi kwalifikacjami może poszerzyć zakres działalności własnej oraz firmy. Dzięki temu, przedsiębiorca zyskuje także szansę na zdobycie nowych klientów, utrzymanie tych już zaufanych, a także eksplorację nowych rynków, oczywiście w zależności od charakteru i zakresu prowadzonej działalności biznesowej. Rozwój pracowników jest więc krokiem w stronę rozwoju całej firmy.

Rozwój potencjału pracownika

Czym innym jest rozwój kompetencji, czym innym potencjału pracownika. W tym przypadku mówimy o dużo szerszym pojęciu, wkraczającym także w zakres cech osobowych, ambicji i planów na przyszłość. Rozwój pracownika w firmie za pośrednictwem szkoleń i kursów może zwiększyć jego potencjał, co ma z kolei bezpośredni wpływ na efektywność pracy nad danym zagadnieniem. Potencjał pracowniczy to doskonały kapitał zakładowy, który ma wielokrotnie większą wartość niż zasoby konta bankowego. Bo zaufany, szczęśliwy pracownik, który dodatkowo stale rozwija swój potencjał jest nie tylko teraźniejszością, ale także, a może przede wszystkim przyszłością każdej firmy.