Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz wsparcia zadzwoń do nas lub napisz wiadomość

OEX Cursor S.A.
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa

(+48) 22 377 10 00

(+48) 22 377 10 01

biuro@cursor.pl

NIP: 521-31-41-885 KRS: 0000338509 REGON: 017249077
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy 1 635 175 zł opłacony w całości

Formularz kontaktowy

 1. Administratorem danych osobowych osoby korzystającej ze strony https://oexcursor.pl/, w tym kontaktującej się za pośrednictwem poczty elektronicznej z OEX Cursor S.A. (dalej: „Użytkownik”), jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa,
 2. W sprawach związanych z podanymi przez Użytkownika danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować z powołanym przez OEX Cursor S.A. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, e-mail: iodo@cursor.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez OEX Cursor S.A. danych osobowych Użytkownika jest wyrażona przez Użytkownika zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez OEX Cursor S.A. informacji zwrotnej na zadane przez Użytkownika pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego przez Użytkownika pytania.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.
 9. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: biuro@cursor.pl i jednocześnie iodo@cursor.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.