Prezes spółki Cursor powołany do zarządu Tell SA

Zarząd TELL S.A informuje, że w dniu 13 maja 2015 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu trzeciej kadencji pana Artura Wojtaszka. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2015 r.

Artur Wojtaszek jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od ponad 20 lat jest związany z rynkiem usług biznesowych wspierających sprzedaż. W 1995 roku rozpoczął współpracę z Grupą Galicja (Dialog Galicja i Marketing House – obecnie Havas Group), gdzie w latach 1996 – 2001 był zatrudniony na stanowisku dyrektora regionalnego. Od 2001 roku jest pracownikiem spółki Cursor SA z siedzibą w Warszawie, w której zajmował stanowiska dyrektora sprzedaży i marketingu oraz wiceprezesa (2007 – 2009), a od roku 2009 pełni funkcję prezesa zarządu. W latach 2006 – 2010 był członkiem zarządu Merchandiser Sp. z o.o., która w 2010 roku weszła w struktury spółki Cursor SA. Od czerwca 2011 roku zajmuje także stanowisko wiceprezesa OEX S.A.

czytaj również

Ocena Satysfakcji Klienta

W OEX Cursor stawiamy duży nacisk na komunikację. Dzięki informacjom zwrotnym od Klientów możemy cały czas podnosić jakość naszych usług.…

WSZYSTKIE