Mistrzowska Akademia Rozwoju

Rok 2023 przynosi niesamowite możliwości rozwoju dla naszych pracowników. Wraz z firmą Pasja Grupa Dobrych Trenerów stworzyliśmy całoroczny cykl warsztatów, które mają na celu doskonalenie przede wszystkim kompetencji miękkich mających wpływ na rozwój zawodowy, jak i osobisty. Pracownicy OEX Cursor S.A. zostali podzieleni na cztery grupy w zależności od swojego stanowiska:

Mistrzowska Akademia Top Menedżera
Mistrzowska Akademia Rozwoju Kompetencji Menedżerskich
Mistrzowska Akademia Rozwoju Kompetencji Operacyjnych
Mistrzowska Akademia Rozwoju Kompetencji  Sprzedażowych

Warsztaty prowadzone są w otwartej, przyjaznej atmosferze ukierunkowanej na dzielenie się doświadczeniami. Wszystkie zagadnienia poruszane są poprzez angażujące ćwiczenia, co jest niezwykle cenione przez uczestników. Podczas warsztatów Trenerzy wykorzystują metody oparte na metodologii uczenia osób dorosłych, około 70-80% czasu warsztatu koncentruje się na elementach praktycznych (trening nowych umiejętności), a około 20-30% czasu podczas spotkania stanowią elementy teoretyczne.

Jesteśmy przekonani, że to niezwykłe wydarzenie dla naszych pracowników przyniesie korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. W OEX Cursor dbamy o tworzenie przyjaznego środowiska pracy, w którym priorytetem jest rozwój naszych pracowników. Doceniamy również wartość poznania się nawzajem poza sferą zawodową, dlatego stwarzamy możliwość kontaktu w innych, nieformalnych sytuacjach.

 

czytaj również

Polish National Sales Awards

OEX Cursor jest pierwszą firmą outsourcingową w 15-letniej historii konkursu Polish National Sales Awards (PNSA), której menedżerowie zostali uhonorowani wyróżnieniem…

WSZYSTKIE