Grupa OEX po raz czwarty zbadała rynek outsourcingu w Polsce

Połowa firm w naszym kraju systematycznie korzysta z usług firm zewnętrznych, a kolejne 7 proc. planuje to zrobić w przyszłości – wynika z tegorocznych badań przeprowadzonych przez Ipsos Loyalty na zlecenie Outsourcing Experts. Rynek usług outsourcingowych, na którym działa Grupa OEX wart jest 3,1 mld złotych.

To już czwarta edycja badania. OEX od 8 lat obserwuje zmiany na jednym z najdynamiczniejszych obszarów biznesowych w polskiej gospodarce. Raport, oprócz szacunków wartości rynku, pokazuje trendy oraz zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi z obszaru zarządzania dokumentami i back-office, wsparcia sprzedaży i marketingu oraz call i contact center. Po rozwiązania z zakresu Business Process Outsourcing najczęściej sięgają firmy z branży ubezpieczeń (90 proc. zbadanych przedsiębiorstw), bankowości i finansów (77 proc.) oraz telekomunikacji i mediów (70 proc.). Te sektory dominowały także w dwóch poprzednich edycjach badania (z 2010 r. i 2008 r.). Największe zmiany zaszły w branży handel i dystrybucja. Obecnie aż 75 proc. respondentów z tego segmentu deklaruje systematyczne korzystanie z usług outsourcingowych. Jeszcze w 2010 r. było to tylko 43 proc. badanych podmiotów.

16 proc. klientów firm outsourcingowych planuje rozszerzyć zakres powierzanych im usług. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw z branży telekomunikacji i mediów (43 proc.) oraz ubezpieczycieli (33 proc.). Natomiast najwięcej nowych firm sięgających po rozwiązania zewnętrzne będzie w sektorze reklamy i wydawnictw (17 proc.).

O wyborze rozwiązania outsourcingowego w dalszym ciągu decydują oszczędności. Jako główna zaleta skorzystania z takiego modelu współpracy wymieniana jest przede wszystkim oszczędność czasu. Redukcja kosztów znalazła się dopiero na miejscu trzecim, za zyskującym na znaczeniu dostępem do nowoczesnych technologii. Nieco inaczej kształtują się oczekiwania branży telekomunikacyjnej – tu najważniejszym powodem wydzielenia procesów na zewnątrz jest profesjonalna obsługa klientów.

Decyzję o przekazaniu obsługi procesu firmie zewnętrznej w większości przypadków, podobnie jak w poprzednich latach, podejmują zarządy firm (81 proc.). Jednocześnie rośnie tutaj rola osób odpowiedzialnych za dany obszar w firmie.

Badanie rynku usług outsourcingowych zrealizowane przez Ipsos Loyalty na zlecenie Grupy OEX to największa i najbardziej pogłębiona analiza rynku BPO w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Obie firmy współpracują w tym zakresie już od 2006 roku. W tegorocznym badaniu, zrealizowanym metodą CATI, wzięło udział 237 dużych firm, z czego 119 na stałe korzystających z usług w modelu zewnętrznym.

czytaj również

WSZYSTKIE