Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji

Przedsiębiorca prowadzący działalność, która wymaga przeprowadzenia inwentaryzacji musi przygotować cały, wielostronicowy dokument, który określa się procedurą lub instrukcją inwentaryzacyjną. Reguluje ona zasady i technikę przeprowadzenia remanentu. Co to jest inwentaryzacja? To bardzo szczegółowy zestaw działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego, jeśli chodzi o składniki majątkowe firmy. Przygotowując się do przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki każdorazowo, w oparciu o wewnętrzne przepisy zawarte w instrukcji wydaje tak zwane zarządzenie w sprawie inwentaryzacji. Bez niego w świetle prawa cała inwentaryzacja może okazać się bezskuteczna. Firmy świadczące usługi inwentaryzacyjne najczęściej biorą pod uwagę konieczność sporządzenia takiego dokumentu.

Co to jest zarządzenie o inwentaryzacji i kiedy jest potrzebne?

To dokument, który można by określić mianem „aktu wykonawczego” dla każdej inwentaryzacji. W oparciu o instrukcję, kierownik jednostki wydający taki akt określa skład komisji inwentaryzacyjnej, powołuje zespoły spisowe i dokładnie precyzuje działania oraz zakres prac, który wchodzi w skład całego remanentu. Co ważne – osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie spisu musi wydać zarządzenie o inwentaryzacji za każdym razem. To początek całego procesu. Bez niego nie można w świetle przepisów Ustawy o rachunkowości przeprowadzać żadnych działań, które mogą być potem podstawą wyliczenia podatku.

Kto wydaje zarządzenie o inwentaryzacji?

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zawsze wydaje kierownik danej jednostki lub inna osoba powołana przez przedsiębiorcę na odpowiedzialną za przeprowadzenie całego procesu. Równie dobrze może to być także sam przedsiębiorca, jeśli bierze on na siebie działania związane z nadzorem nad czynnościami. Tak najczęściej dzieje się w przypadku mniejszych firm. Duże jednostki, mające klarowną strukturę organizacyjną cedują odpowiedzialność za wydanie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury na kierowników.

Jak sporządzić zarządzenie w sprawie inwentaryzacji?

Dokument ten jest integralną częścią instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji, jednak w internecie można znaleźć odpowiednie wzory. Sporządzając taki dokument warto pamiętać o kilku podstawowych informacjach, które muszą zostać w nim zawarte. Poza samymi danymi i podpisem kierownika danej jednostki, akt ten określa zakres działań, a także skład zespołu powołanego do przeprowadzenia całego spisu z natury. Warto pamiętać o dokładnym określeniu arkuszy i sektorów, których dotyczy remanent. Dzięki  dokładnie sporządzonemu zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji udaje się skutecznie zaplanować i rozpocząć prace. To podstawa działań i warto się do tego przyłożyć. Wzory zarządzenia o inwentaryzacji rocznej z pewnością pomogą odpowiednio się do tych działań przygotować