Remanent a inwentaryzacja. Czym się różnią i kiedy się je wykonuje?

Przeważająca część przedsiębiorców przynajmniej raz w roku musi wziąć do ręki kalkulator i dokładnie policzyć składniki majątkowe swojej firmy. Po pierwsze wynika to z przepisów prawa, po drugie daje obraz sytuacji finansowej i majątkowej firmy.  To wyjątkowo przydatne w momencie, kiedy zachodzi podejrzenie o nieprawidłowościach, ale także na przykład przed sprzedażą firmy lub likwidacją działalności. Przedsiębiorca może też po prostu chcieć wiedzieć, jak wyglądają mechanizmy funkcjonujące w firmie i czy są rezerwy działań. Firma może też zostać do tego zmuszona, chociażby decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. Choć remanent, a inwentaryzacja to dwa niemalże tożsame ze sobą pojęcia, istnieją jednak pewne subtelne różnice, które sprawiają, że warto dokładnie poznać specyfikę i celowość obydwu tych działań. Czym się różni inwentaryzacja od remanentu? Przede wszystkim niezależnie jak to nazwiemy, kontrola stanu firmy to kwestia wyjątkowo ważna. Daje nam poczucie spokoju i rzeczywisty obraz całego przedsiębiorstwa. W oparciu o dane zebrane w taki sposób można nie tylko prawidłowo rozliczyć się z Fiskusem, ale także wdrożyć szereg działań naprawczych mających na celu usprawnić niektóre procesy w firmie.

Inwentaryzacja

Co to jest inwentaryzacja? Czy to to samo co remanent? Choć obydwa te pojęcia używane są obecnie zamiennie, warto wiedzieć, że inwentaryzacja to raczej ogół wszelkich czynności zmierzających do ustalenia stanu majątkowego przedsiębiorstwa. To właśnie inwentaryzacja jest także pojęciem występującym w przepisach prawa, które obligują przedsiębiorcę do prowadzenia księgowości. Protokół z inwentaryzacji stanowi podstawę do aktualizacji księgi przychodów i rozchodów. Różnice między remanentem, a inwentaryzacją dotyczą przede wszystkim sfery zakresu działań. Wyróżnia się różne rodzaje inwentaryzacji, można ją przeprowadzać w sposób ciągły, ale też cykliczny. Inwentaryzacje interwencyjne, to takie, które przeprowadza się często w sposób niezapowiedziany. Najczęściej w wyniku powzięcia przez przedsiębiorcę wiedzy, że ktoś w sposób bezprawny zarządza majątkiem firmy.

Remanent

Choć pojęcia te używane są zamiennie, to remanent jako spis z natury może być jednak przeprowadzony z własnej woli przedsiębiorcy. Powodów takiej woli może być kilka, a wśród najważniejszych wymienia się chęć ustalenia stanu faktycznego majątku i finansów przedsiębiorstwa, likwidację działalności, lub przygotowanie do sprzedaży firmy. Wówczas taki remanent, wraz ze szczegółową wyceną aktywów i pasywów, a także porównanie tych danych z dokumentami księgowymi daje pełny obraz firmy. Ma on wpływ na ostateczną wycenę całego przedsiębiorstwa, dlatego być może warto zastanowić się nad zaangażowaniem specjalnej firmy, która wykona usługę inwentaryzacyjną na najwyższym poziomie. W ten sposób przedsiębiorca po pierwsze zyskuje pełny obraz firmy, a po drugie ma pewność, że usługa przeprowadzana jest przez osoby znające się na rzeczy.

Czym się różni remanent od inwentaryzacji?

Remanent i inwentaryzację różni od siebie to, że ta pierwsza czynność nie musi być przeprowadzana pod przymusem wynikającym z ustawy. W kontekście inwentaryzacji natomiast mowa jest o terminie do trzech miesięcy przed końcem roku obrotowego jako początek i piętnasty dzień nowego roku obrotowego jako koniec wszelkich działań z tym związanych. Do tego momentu dane zdobyte dzięki remanentowi powinny też zostać naniesione na księgę przychodów i rozchodów. Czy remanent to to samo co inwentaryzacja? Nie do końca, ale obecnie w języku polskim pojęcia te nabrały niemal równorzędnego znaczenia. Subtelna różnica semantyczna sprawia, że właściwie zaciera się już granica i wiele osób używa tych słów naprzemiennie. Do grona tego zalicza się jeszcze często spis z natury. Remanent, a inwentaryzacja to właściwie to samo, choć skala działań inwentaryzacyjnych jest jednak zupełnie inna. Do jednego i drugiego działania trzeba się jednak bardzo dobrze przygotować. Przydaje się zweryfikowanie swojego niechętnego stosunku do tego typu działań, ponieważ niejednokrotnie sprawiały one, że upadającą z niewiadomego powodu firmę udawało się uratować.