Protokół inwentaryzacji kasy – czym jest i jak go prawidłowo wypełnić?

Przedsiębiorcy z branży handlowej i produkcyjnej znają doskonale ten obowiązek. Co to jest inwentaryzacja? To bardzo dużo liczenia. Zbliżający się koniec roku wymusza przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i składników majątkowych firmy. Małe firmy są w stanie poradzić sobie z tym obowiązkiem z wykorzystaniem własnych pracowników, ale większe coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm. Po dokładnie przeprowadzonym spisie z natury powstaje dokument – protokół inwentaryzacji kasy. To pełny zapis stanów magazynowych oraz wykrytych różnic pomiędzy zastanymi liczbami, a dokumentami księgowymi. Protokół z inwentaryzacji kasy stanowi jeden z ważniejszych dokumentów. Dołączony do rozliczenia księgowego stanowi podstawę prawidłowości obliczenia podstaw podatków. Błędy związane z nieprawidłowymi wartościami w protokole mogą skutkować wpłaceniem na konta Urzędu Skarbowego innych kwot podatków niż faktycznie należne. Czym jest protokół inwentaryzacji kasy i jak go prawidłowo wypełnić? Podpowiadamy!

Czym jest protokół inwentaryzacji kasy i gdzie go znaleźć?

Protokół inwentaryzacji kasy to rodzaj raportu sporządzanego po przeprowadzeniu spisu pieniędzy znajdujących się na posiadaniu firmy. Ważne jest, by tworzenie go poprzedzone było gruntownym sprawdzeniem stanów i naniesieniem wyłącznie prawidłowych liczb i wniosków. Wzory protokołów inwentaryzacji kasy są powszechnie dostępne w internecie, więc nie ma żadnego problemu z ich znalezieniem. Po pobraniu wystarczy taki protokół wydrukować i nanieść na niego wszelkie dane dotyczące firmy, a także osoby nadzorującej przebieg inwentaryzacji. Kluczową wartością jest jednak precyzyjny opis finansowy z podziałem na ilość i nominał spisywanej gotówki.

Jak wypełnić protokół z inwentaryzacji kasy?

Dokument ten nie jest wyjątkowo skomplikowany. Zawiera konieczność wypełnienia podstawowych danych dotyczących właściciela firmy, a także szczegółowe wyróżnienie wszystkich zawierających się w składnikach majątkowych firmy pieniędzy. Wypełnienie protokołu z inwentaryzacji kasy jest konieczne dla prawidłowej oceny stanu majątkowego firmy. Gdy się to uda, dokument dołącza się do raportu końcowego spisu z natury, a następnie nanosi wszystkie zmiany. Wnioski końcowe stanowią podstawę prawidłowego wyliczenia koniecznego do zapłaty podatku. Błąd na tym etapie może skutkować nawet bardzo dotkliwymi dla każdej firmy konsekwencjami karno-skarbowymi.