Nieudane kampanie reklamowe

Podstawowym celem realizacji kampanii reklamowych jest chęć podniesienia wyników sprzedaży danego produktu. Jednak chodzić może nie tylko o samą sprzedaż, ale choćby zbudowanie świadomości istnienia danego produktu. Każda agencja, której zlecane są zadania chciałaby, żeby reklamowany produkt miał jak najlepsze konotacje w umyśle potencjalnego klienta. Może się jednak zdarzyć inaczej, a kampanie promocyjne będą nieudane. Hasła, powiązania, czy nawet szata graficzna mogą sprawić, że zamierzenia rozminą się drastycznie z osiągniętym efektem. Niezależnie od tego, jakiego produktu dotyczą działania marketingowe, w czasie realizacji może dojść do wielu błędów. Jeśli nie zostaną one w porę naprawione, mogą mieć trwały wpływ na efekt i sprawić, że nieudana kampania reklamowa będzie się długo ciągnęła za marką. A przecież zamierzenia takich działań są zupełnie inne. Jak zrobić kampanię reklamową, by była skuteczna? Wyciągać wnioski z błędów innych.

Co wpływa na to, że kampania reklamowa jest nieskuteczna?

Podstawowym założeniem każdej kampanii reklamowej jest jej skuteczność. Jeśli wpłynie ona na realizację założonych celów, niezależnie od wszystkiego była to dobra kampania. Jednak często mimo dobrych założeń, dobrego planu i, jak się wydaje, dobrej realizacji, kampania reklamowa jest nieskuteczna. Najgorsze kampanie marketingowe potrafią spowodować, że dana marka po prostu przestaje istnieć. Że trzeba ją zamknąć, bo klienci nie chcą dłużej słyszeć o kupowaniu takiego produktu. Okazała się nieuczciwa, a klienci na przykład poczuli się oszukani. Złe kampanie marketingowe potrafią spustoszyć budżet nie tylko samej marki, ale i osób za nią stojących. Dlaczego kampanie reklamowe okazują się nieskuteczne? Powodów oczywiście może być wiele, ale analizy porażki zawsze warto rozpocząć od samego początku.

Być może błędy zostały popełnione na przykład w samej ocenie reklamowanego produktu. Błędnie go skatalogowano, albo okazało się, że nie jest on przeznaczony dla grupy klientów, której był początkowo dedykowany? Reklama dotarła nie do tych, co trzeba i cała kampania okazała się fiaskiem. Punkt ten przenika się z odpowiednim zdefiniowaniem klienta docelowego. Słabej jakości analizy rynku mogły też błędnie wykazać, że na dany produkt jest jeszcze miejsce. To podstawy, których nieprawidłowe przeprowadzenie może skończyć się nietrafioną kampanią marketingową.

Nieudane kampanie reklamowe bardzo często okazują się nieskuteczne, poprzez wybór błędnej strategii. Warto zostawić to specjalistom, bo dobry plan to podstawa. Zbyt agresywne działania mogą narazić całą markę na śmieszność. Okaże się, że będzie ona wytykana w internecie, a klienci, zamiast garnąć się do zakupów będą ją sobie pokazywać jako przykład złej kampanii marketingowej. Czasem dzieje się tak, że ewoluuje to do rangi viralu. Internetowego motywu, którego umiejętne wykorzystanie można jeszcze przekuć w sukces. Ale do tego potrzeba niesamowitej zręczności w posługiwaniu się mediami społecznościowymi.  Częstym przykładem nieudanej kampanii reklamowej w Polsce, jest historia zdjęcia użytego do zobrazowania hasła „KacVegas? Scenariusz pisany przez Żytnią”. Agencja reprezentująca producenta wódki użyła fotografii mężczyzny niesionego przez kolegów. Problem w tym, że zdjęcie nie pokazywało mężczyzny, którego „poniósł melanż”, a ofiarę starć robotników z milicją w 1982 roku.

Częstym błędem realizowania kampanii reklamowych jest brak konsekwencji. Przerywanie działań w trakcie, bo na przykład skończył się zakładany budżet może sprawić, że kampanie reklamowe będą nieskuteczne. Warto doprowadzić dobrze przemyślane działania do końca. Agencje reklamowe najczęściej wiedzą co robią i precyzyjnie określone cele łatwiej jest rozliczyć, kiedy cała kampania została dokończona.

Jak temu zapobiec?

Pierwszym krokiem zapobiegającym nieudanym kampaniom reklamowym jest odpowiedni wybór agencji reklamowej. Na rynku obecnych jest teraz wiele podmiotów zajmujących się takimi działaniami, ale tylko te najbardziej doświadczone, zatrudniające najlepszych specjalistów mogą przeprowadzić skuteczną kampanię. Takiej wiedzy nie wynosi się ze studiów. Przeprowadzenie efektywnej kampanii wymaga wcześniej szeregu różnych doświadczeń, a co najważniejsze wyciągania z nich odpowiednich wniosków. Na drodze zdarzą się też nietrafione kampanie marketingowe, ale doświadczeni specjaliści potrafią przekuć zdobytą w taki sposób wiedzę w atut. Nie jest zalecane organizowanie kampanii reklamowej bez przynajmniej konsultacji z doświadczoną agencją. O ile nie powinno to przynieść wielkich strat w kontekście kampanii małego zasięgu, na przykład wśród znajomych, o tyle ogólnopolska strategia marketingowa może doprowadzić do prawdziwej klęski. W definicji kampanii reklamowej zawiera się sformułowanie o zespole działań marketingowych, mających osiągnąć cel. Jeśli się to nie udaje, prawie na pewno gdzieś został popełniony błąd.