Metody badania rynku

Badania rynku to kluczowe narzędzie oceny danego obszaru w zakresie potrzeb klienta i mechanizmów rządzących tym rynkiem. Różne metody badania rynku dają dużo informacji. Dzięki tego typu badaniom możemy z łatwością precyzyjnie określić popyt i podaż danej grupy produktów, a także wiele dowiedzieć się o samych konsumentach. Kiedy najczęściej wybierają się na zakupy, z jakich usług dodatkowych chcą korzystać, co kupują najchętniej. Odpowiedź na te pytania pozwala przedsiębiorcy angażować swoje środki w odpowiednim momencie, by zmaksymalizować zyski i uniknąć ryzyka nietrafionej inwestycji. Jak zrobić badanie rynku? Wystarczy zastosować jedną z poniższych technik.

Techniki badania rynku

Można wyróżnić kilka podstawowych strategii i metod badania rynku. Dobiera się je w zależności od oczekiwanego rezultatu, a także produktu, którego badania mają dotyczyć. Wszystko po to, by zmaksymalizować efektywność działań i sprawić, by końcowy rezultat jak najbardziej odpowiadał na potrzeby zleceniodawcy. Na czym polega badanie rynku? Na skrupulatnym zebraniu i analizie danych.

  1. Badania ankietowe

Jest to zdecydowanie najczęściej wykorzystywana technika przeprowadzania badań rynku. Respondenci wybierani są według określonego klucza lub zapraszani losowo. Drugi wariant stanowi swego rodzaju przekrój całego społeczeństwa, zwłaszcza, jeśli badanie przeprowadzane jest na większej grupie osób. Najczęściej wykorzystywaną metodą tego typu badań jest obecnie ankieta internetowa, ale część firm świadczących usługi konsultingowe ciągle wykorzystuje do tych badań rozmowy telefoniczne. Badanie ankietowe może też zostać przeprowadzone w sposób bezpośredni. Przykładem takich badań rynkowych mogą być ankieterzy przepytujący klientów wychodzących ze sklepu.

  1. Panel produktowy

W tej technice informacje zdobywane są na podstawie analizy sprzedaży w punktach handlu detalicznego. Należy sporządzić coś w rodzaju inwentaryzacji, która precyzyjnie wykazuje, jakie produkty cieszą się większym uznaniem klientów od innych. Dzięki temu można wyciągnąć wnioski dotyczące preferencji zakupowych konsumentów.

  1. Panel konsumentów

Ten rodzaj badania najczęściej przeprowadza się na losowej grupie klientów, którzy zachęcani są do oceny jednego lub całej grupy produktów. Informacje zdobyte w ten sposób ankieter nanosi na odpowiedni formularz, który stanowi część składową całego raportu.

  1. Badania motywacyjne

Celem przeprowadzenia tego typu badań jest wysondowanie typowych zachowań klientów docelowych dla danej grupy produktów. Zachęca się konsumenta wręczając mu bezpłatną próbkę produktu, a jednocześnie prosi o odpowiedź na kilka podstawowych pytań.

  1. Techniki obserwacyjne i eksperymentalne

Tego rodzaju techniki przewidziane są przede wszystkim dla przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku. Wymagają one bowiem zaangażowania środków w zaproponowanie konsumentowi próbnej partii danego produktu. Analiza polega na obserwacji zaangażowania konsumenta i popytu na dany produkt. Dzięki temu można ocenić, czy proponowany towar będzie chętnie kupowany i czy warto w niego zainwestować.

  1. Bieżąca obserwacja

Badanie na bieżąco nie należy do najskuteczniejszych metod badania rynku jednak prowadzone skrupulatnie przez dłuższy czas pozwoli zebrać ciekawe dane. Ich analiza i wnioski z pewnością przydadzą się przy podejmowaniu wielu decyzji rynkowych. Warto jednak uzupełnić uzyskane w ten sposób informacje wykorzystując jeszcze jedną z wyżej wymienionych technik. Chodzi o uwiarygodnienie wniosków i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań.