Badanie rynku – na czym polega i po co się je wykonuje?

Istnieje wiele definicji badania rynku. Większość z nich mówi o kompleksowym, bardzo szeroko zakrojonym działaniu mającym na celu zrozumienie istoty zjawisk, których przedsiębiorca lub inna osoba zlecająca chce być częścią. Najczęściej rzeczywiście wykorzystywane jest w branży produkcyjnej i handlowej, gdyż to one ze względu na wysoką konkurencyjność wymagają przeprowadzenia szczegółowych analiz przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z wejściem na rynek nowego produktu lub marki. W innym wypadku może się okazać, że proponowane przez nas produkty istnieją już na rynku, lub nie mają wielkich szans na rywalizację z już istniejącymi. Badania rynku przeprowadzane są nie tylko w handlu. Równie dobrze mogą dotyczyć usług oraz obszarów zagospodarowanych i niezagospodarowanych w wielu innych dziedzinach. Oczywiście istnieją różne techniki badań rynku, które stosuje się w zależności od potrzeb klienta.

Na czym polega badanie rynku?

Badania rynku w przeważającej większości polegają na przeprowadzeniu dogłębnej analizy danego obszaru gospodarczego z uwzględnieniem informacji dotyczących nasycenia samego rynku, firm wiodących, a także takich, które swoim zasięgiem mogą być potencjalną konkurencją dla zleceniodawcy badania. Dodatkowo uzyskuje się informacje na temat specyfiki zachowań klientów oraz potencjalnych korzyści, jakie można osiągnąć wchodząc na rynek z nową marką. Jak zrobić badanie rynku? Wymaga to dużej wiedzy i bogatego doświadczenia w przeprowadzaniu tego typu analiz. Bez odpowiedniego przygotowania można popełnić błędy, które rzutować będą na ostatecznych wnioskach. A to właśnie dzięki nim zleceniodawca podejmuje ostateczne decyzje dotyczące dalszych działań rynkowych. Płatne badania rynku można podzielić ze względu na sposób ich przeprowadzenia. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje:

  1. Pierwotne

To najbardziej czasochłonny rodzaj badań rynku. Polega na metodycznym zbieraniu danych, które pozyskuje się bezpośrednio na potrzeby danego zlecenia. Dzięki tego typu badaniom rynkowym klient uzyskuje możliwie najbardziej aktualne i trafne pod kątem potencjalnej działalności dane dotyczące obszaru, w jaki planuje wkroczyć. Ten typ analiz wymaga gruntownie przeprowadzonej pracy organicznej. Ustalając warunki przeprowadzenia takiego badania często okazuje się, że do jego realizacji wymagane jest zaangażowanie większej liczby osób. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednią jakość i trafność jego wyników.

  1. Wtórne

To dużo prostsze badanie rynku, które przeprowadza się poprzez przegląd i uporządkowanie danych dostępnych powszechnie. Część z nich pochodzić może na przykład z różnego rodzaju felietonów czy artykułów, a część publikowana jest przez urzędy i instytucje analizujące trendy rynku, na przykład Główny Urząd Statystyczny.

Jaki jest cel badań rynku?

Celem przeprowadzenia badań rynku jest uzyskanie informacji, które pozwalają podjąć decyzję dotyczącą dalszych działań rynkowych. I tak dzięki badaniom cenowym można sprawdzić akceptowalny przez klienta zakres cenowy danego produktu. Badania testowe to z kolei działania sprawdzające funkcjonowanie danego produktu lub usługi na rynku dzięki pierwszemu kontaktowi z potencjalnymi klientami. Najbardziej żmudnym, ale dającym jednocześnie bardzo dużą bazę wiedzy są badania eksploracyjne, które przeprowadza się po to, by uzyskać informacje dotyczące nasycenia rynku lub przeciwnie, miejsca, które można zagospodarować.

 

Jaka jest cena badań rynkowych?

Wszystko zależy od zakresu zlecanych działań, a także liczby osób, które muszą być zaangażowane do ich realizacji. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz usług, jakie kryją się pod ogólnym pojęciem badań rynkowych może się wydawać, że kwota za taki typ analiz jest wysoka. Jednak otrzymane dane pozwalają podjąć precyzyjne decyzje dotyczące działań na rynku. Decyzje te z jednej strony mogą pomóc wykorzystać odpowiedni moment na rozpoczęcie działalności, a z drugiej uchronić inwestora od