Metody badań marketingowych

Badania marketingowe to absolutny obowiązek nie tylko przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ale także planując jej uruchomienie. Dzięki nim uzyskujemy bardzo dużo kluczowych danych takich jak profil klienta docelowego, trendy panujące na rynku czy oczekiwania konsumentów wobec ostatecznego kształtu i jakości produktu. Pozyskane metodami badań marketingowych informacje ułatwiają zbudowanie prawidłowej komunikacji marki i umożliwiają dostosowanie odpowiednich technik reklamowych. Dzięki nim dużo łatwiej po prostu trafić w gust klienta. Na przestrzeni lat wykształciły się różnego rodzaju metody i techniki badań marketingowych. Dobiera się je i realizuje w oparciu o charakterystykę produktu lub zagadnienie, które jest przedmiotem badań. Czym są badania marketingowe? to popularna forma zdobycia wiarygodnej wiedzy, która bierze aktywny udział w realizacji strategii reklamowych nie tylko produktu, ale wielokrotnie także całej firmy.

Kto i dla kogo przeprowadza badania marketingowe?

Badania marketingowe najczęściej przeprowadzane są przez różnego rodzaju agencje reklamowe lub domy mediowe. Ich pracownicy występują w roli ankieterów, pozyskując informacje bezpośrednio od konsumentów lub analizując dane, które zostały zebrane dzięki źródłom wtórnym takim jak publikowane bilanse czy statystyki instytucji publicznych. Następnie wszelkie zebrane informacje są opracowywane i przedstawiane w formie czytelnego raportu, który realizowany jest na zlecenie firm wprowadzających na rynek nową markę lub zastanawiających się nad odświeżeniem komunikacji już obecnego produktu. Metody marketingowe służą im także do bieżącego monitorowania ocen klientów dla produktu lub całej grupy towarów.

Techniki badań marketingowych

Polskie i zagraniczne rynki wykształciły wiele metod badań marketingowych. Ich skuteczność uzależniona jest od odpowiedniego zaangażowania konsumentów w rzetelny udział w badaniach, a także prawidłowej analizy pozyskanych danych. Projektowanie badania marketingowego powinno być przeprowadzone w sposób rzetelny i oparty o posiadaną wiedzę.

  1. Obserwacja rynku

Metoda ta jest podstawową techniką badawczą w marketingu. Polega ona na rzetelnej obserwacji rynku, którego dotyczy badanie. Można je przeprowadzić w formie laboratoryjnej, czyli próbując odtworzyć warunki naturalne, a także dokonywać obserwacji aktywnej lub biernej. Ta pierwsza wymaga bezpośredniego zaangażowania ankietera w cały przebieg procesu zakupowego i zapisywanie wszelkich wniosków. Druga skupia się wyłącznie na ocenie i zapamiętaniu zachowań konsumenckich.

  1. Badania panelowe

To jedna z najczęściej wykorzystywanych metod badawczych w marketingu. Chodzi w niej o zebranie informacji od często precyzyjnie określonej grupy konsumentów. Ankieterzy coraz częściej zbierają dane za pośrednictwem ankiet internetowych, ciągle jednak stosuje się także badania bezpośrednio lub telefonicznie, wykonując połączenia z losowo wybranymi numerami telefonów. Metoda pozwala określić precyzyjnie trendy panujące na rynku, a także sprecyzować całą strukturę kupujących.

  1. Badania eksperymentalne

To niestandardowa grupa badań marketingowych. Wymaga ona zaangażowania nie tylko konsumenta, ale także producenta i dystrybutora. Chodzi o stworzenie w niewielkiej skali sytuacji podobnej do naturalnej sytuacji rynkowej i obserwowanie zachowania wszystkich uczestniczących w tym scenariuszu stron. Wiarygodność rezultatów oczywiście uzależniona jest od skali oraz profilu konsumenta, który jest zaangażowany w badanie. W tego rodzaju metodzie wykorzystywane są różne bezpośrednie narzędzia badań marketingowych związanych z obserwacją i wyciąganiem prawidłowych wniosków.