Jak samemu przeprowadzić badanie marketingowe?

Wielu przedsiębiorców coraz chętniej korzysta z możliwości precyzyjnego określenia trendów panujących na rynku. Zlecają specjalistyczne, wielowątkowe badania marketingowe, które sprawdzają podatność grupy docelowej na kampanie reklamowe, odbiór nowych produktów lub całych marek. Trwają one wiele miesięcy, a na końcu może się okazać, że raport badania marketingowego jest nieprecyzyjny, albo niewiarygodny. Czasem okazuje się, że nie trzeba ponosić wielkich kosztów. Czym są badania marketingowe? Jak przeprowadzić badanie marketingowe samemu? Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Oto kilka prostych zasad, które pozwolą skutecznie zbadać rynek i odpowiedzieć na podstawowe zagadnienia związane z planowaniem strategii sprzedażowej produktów.

Projektowanie badania marketingowego

Już na etapie planowania badania marketingowego warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Projektowanie badań marketingowych warto poprzedzić gruntowną analizą. Po pierwsze, treść ankiety, która będzie przedstawiana klientom docelowym nie powinna sugerować odpowiedzi. Musi być po prostu neutralna. W ten sposób mamy szansę na otrzymanie wiarygodnej odpowiedzi, która może zostać wzięta pod uwagę w czasie sporządzania raportu końcowego. W innym wypadku, ankietowani albo nie odpowiedzą zgodnie z prawdą, albo odpowiedzą pod wpływem sugestii zawartej w pytaniu. Takie ankiety są zwyczajnie bez sensu. Co więcej, w wielu wypadkach okazuje się, że korzystnie i treściwie wypadają badania, w których ankietowani nie są uprzednio informowani o tematyce. To wyjątkowo ważne, jeśli celem badania marketingowego jest określenie preferencji produktowych bardzo wąskiej grupy klientów.

Jak przeprowadzić badanie marketingowe?

Badanie marketingowe rozpoczynamy od bardzo precyzyjnego określenia grupy klientów docelowych. To osoby, którym dedykowana jest usługa lub produkt planowany do wprowadzenia na rynek. Błędy na tym etapie mogą sprawić, że jakiekolwiek dalsze działania staną się bezcelowe. Przeprowadzanie ankiet na błędnie wytypowanych klientach docelowych jest jedynie stratą czasu – młodzi internauci nie będą odpowiednią grupą do oceny nowych kremów do protez. Duże znaczenie dla końcowego raportu badania marketingowego ma również liczba osób biorących w nim udział. Od niej zależy w dużej mierze wiarygodność całego badania. Im więcej uczestników, tym błąd pomiaru będzie mniejszy.

Kolejnym krokiem w przeprowadzeniu badania marketingowego będzie precyzyjne określenie pytań ankietowych. Żelazną zasadą jest niesugerowanie odpowiedzi na żadnym z etapów. Dzięki jej zachowaniu możemy liczyć na możliwie wysoką wiarygodność odpowiedzi. Zakładając oczywiście, że uda się zapewnić uczciwych ankieterów, którzy będą odpowiadać w oparciu o swoje rzeczywiste preferencje. Aspekt ten jest tak naprawdę rozwinięciem kwestii odpowiedniego profilowania klienta docelowego.

Trzecim, ale najprawdopodobniej najważniejszym etapem przeprowadzania badania marketingowego jest analiza pozyskanych danych. Prawidłowo przeprowadzane badania potrafią dostarczyć wielu bardzo pożytecznych danych związanych z trendami panującymi w rynku. To kopalnia strategicznej wiedzy o możliwościach, konkurencji i potencjalnej liczebności klientów docelowych. W oparciu o takie informacje można określić strategię działania i obszar, w którym powinniśmy działać. Rozpocząć budowanie zaufania klientów proponując im rozwiązania, które nie są oferowane przez innych uczestników rynku. Prawidłowo przeprowadzone badania marketingowe na odpowiednio liczebnej grupie mogą dać odpowiedź na pytanie o rynkowe nisze, które czekają tylko na wypełnienie.

Interpretacja wyników badania marketingowego

Gruntowna interpretacja wyników badań marketingowych to właściwie najważniejsza część pracy. Jeśli mamy pewność, że odpowiedzi są wiarygodne, ich dogłębna analiza pozwoli sporządzić precyzyjny raport o badanej kwestii. Każda odpowiedź ankietowanego powinna być poddana analizie wiarygodności, a następnie wzięta pod uwagę w procesie merytorycznej oceny. Internetowe badania marketingowe mają to do siebie, że obarczone są pewnym ryzykiem nietrafienia w odpowiednią grupę badawczą. Co więcej, internauci przekonani o anonimowości w ograniczonym zakresie, ale są w stanie udzielać nieprawidłowych, kłamliwych odpowiedzi. Jeśli grupa jest odpowiednio liczna, nie ma to wielkiego znaczenia, ale warto wziąć ten czynnik pod uwagę i odrzucać najbardziej skrajne odpowiedzi. Zwłaszcza w czasie oceny odpowiedzi złożonych. W kwestii pytań zamkniętych, ryzyko to jest nieco mniejsze. Ostatecznie dzięki dobrze przeprowadzonemu badaniu marketingowemu możemy otrzymać informacje rzutujące na dalsze losy prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa.