Hostessy na promocje i degustacje – animacja sprzedaży

Nie istnieje chyba konsument, który nie natknął się kiedyś w swoim ulubionym sklepie na hostessę na promocji. W skrócie – to osoba zajmująca się animacją sprzedaży. Wsparcie takie może mieć dowolny charakter. Hostessy spotykamy nie tylko w sklepach. To najczęściej młode osoby, często studentki wspierające działania marketingowe na degustacjach, ale także na konferencjach, targach czy bankietach. Doskonale odnajdą się także przy obsłudze informacji. Cechami charakterystycznymi dobrych hostess jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miły wygląd i bijąca od nich pewność siebie.

Czym jest animacja sprzedaży i kiedy się ją stosuje?

Animacja sprzedaży to nic innego jak zestaw zachowań, które mają na celu zachęcić klienta do zakupu. Ważną częścią tego procesu jest zaangażowanie konsumenta. Musi on zostać wciągnięty w rodzaj interakcji i to właśnie jest zadanie hostess. Tym ważniejsze jest posiadanie cech, które ułatwiają dobrą komunikację z klientem. Animację w sprzedaży stosuje się w celu poprawy świadomości konsumenckiej danej grupy produktów. Często wtedy, gdy producent wchodzi na rynek z nową, nieznaną wcześniej marką. Warto w takiej sytuacji zaangażować profesjonalną agencję promocji, która przeprowadzi odpowiednią animację dzięki hostessom. W przypadku artykułów spożywczych hostessy na promocji mogą prowadzić degustację. Jednocześnie jednak starają się przekazać możliwie najwięcej istotnych informacji, a także utrzymać uwagę konsumenta jak najdłużej. Hostessa na degustacji pełni rolę pierwszego marketingowego kontaktu klienta. Gdy mowa jest o artykułach kosmetycznych, kluczowa jest tu kwestia odpowiedzi na pytanie: czym jest sampling. To wręczanie próbek produktów i prezentowanie ich działania. W przypadku na przykład elektroniki, hostessy z agencji promocji angażowane są w demonstracje działania danego sprzętu. Wszystko to wymaga oczywiście dobrego przygotowania na temat prezentowanych produktów, ale w połączeniu z unikalnymi cechami dobrej hostessy potrafi wpłynąć na poprawę wyników sprzedaży.

Promocje z hostessami

To bardzo popularny sposób prezentowania wielu grup produktów w Warszawie. Hostessy na promocji wpływają na budowanie pozytywnych konotacji klienta z prezentowanym produktem.  Wiele agencji promocji angażuje hostessy w akcje promocyjne na terenie hal targowych. Żadna duża konferencja nie odbywa się bez udziału osób zaangażowanych w aktywną i skuteczną animację sprzedaży. Promocje z udziałem hostess spełniających wymogi mogą skutecznie zaangażować klienta i zachęcić go do zakupu. Może to więc mieć bezpośredni wpływ na osiągane wyniki sprzedaży.