Sales force dedykowany

Outsourcing sił sprzedaży

Dzięki skali działania (zarządzamy setkami przedstawicieli handlowych i promotorów marek w terenie) jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić rekrutację pracowników na terenie całego kraju.

piktogram sales force

oex cursor praca

 

W zakresie usługi outsourcingu sił sprzedaży dla firmy, dajemy, też dostęp do rozwiązań IT wspierających sprzedaż, których zastosowanie w małej skali (a często zespoły liczą po kilka czy kilkanaście osób) było by albo bardzo drogie albo w ogóle niemożliwe.

Pracując dla firm z bardzo różnych branż i na różnych rynkach akumulujemy w Spółce doświadczenie, którym dzielimy się podczas warsztatów poprzedzających uruchomienie nowego projektu.

Działania, które możemy wykonać w ramach usługi outsourcingu wsparcia sprzedaży:

  • outsourcing handlowców
  • wykorzystanie promotorów marek w miejscu sprzedaży
  • metoda mystery shopping (tajemniczy klient)
  • obsługa POSów w regionie
  • opieka handlowca nad odpowiednią promocją produktów
  • dowolnie zaprojektowany proces wsparcia sprzedaży, w oparciu o cele założone przed zespołem terenowym

Sales force dedykowany – dlaczego warto skorzystać z takiego rozwiązania?

Zespół sprzedażowy działający w ramach struktur OEX Cursor zazwyczaj przejmuje odpowiedzialność za obsługę całości lub zdefiniowanej części rynku. Klient, korzystając z zewnętrznych sił sprzedaży, może może się skupić na kluczowych dla produktu i firmy działaniach przekazując nam odpowiedzialność w obszarach, które nie są jego specjalizacją i mogą generować znaczne zaangażowanie się kierownictwa firmy a także dostępnych jej zasobów. Outsourcing w sprzedaży umożliwia skorzystanie z doświadczenia i wysokich kwalifikacji specjalistów OEX Cursor.

Sprzedawcy i handlowcy do wynajęcia. Nasze możliwości realizacyjne.

Proponując usługę przedstawicieli handlowych do wynajęcia, potrafimy zrekrutować i przygotować do pracy dziesiątki a nawet setki handlowców w całym kraju w ciągu kilku tygodni, ale nawet jeżeli zarządzamy zespołem kilku przedstawicieli, to traktujemy to tak samo poważnie dostarczając takie zasoby jakie są niezbędne do sprawnej realizacji umowy. Profesjonalny outsourcing handlowców to duża oszczędność czasu – doświadczenie OEX Cursor umożliwia stworzenie efektywnego zespołu sprzedażowego, przy jednoczesnej redukcji nakładów pracy własnej Klienta. Każde zlecenie realizujemy z najwyższym zaangażowaniem.

Dzięki skali działania (zarządzamy setkami przedstawicieli handlowych i promotorów marek w terenie) jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić rekrutację pracowników na terenie całego kraju – często też wykorzystując dostępne zasoby osobowe firmy, awans wewnętrzny, czy zapraszając do współpracy osoby wcześniej wykonujących zlecenia na naszą rzecz.  Korzyścią Klientów jest też wejście do swoistej grupy zakupowej, którą stanowimy. Cena zakupu czy najmu pojazdów, rabat flotowy na stacjach benzynowych, który uzyskujemy obniża koszty bieżącego działania handlowców.

Outsourcing zespołów sprzedażowych. Jak realizujemy dedykowane wsparcie sprzedaży?

W przypadku outsourcingu usług sprzedażowych, pierwszym krokiem budowy zespołu jest ustalenie celów, dla których ma być on powołany – zazwyczaj pozwala to określić jego wielkość oraz wymagane w projekcie kwalifikacje pracowników a także niezbędne do ich realizacji narzędzia. Najlepiej by kosztorysowanie odbywało się podczas wspólnych z klientem warsztatów – działamy transparentnie a Klient naszym zdaniem powinien mieć wpływ na decyzje o kształcie Zespołu. Przez cały czas trwania projektu outsourcingu handlowego współpracujemy ściśle ze Zleceniodawcami. Modyfikacje projektu i redefiniowanie jego celów jest naturalnym procesem. Często pracujemy też na KPI, które pozwalają nam mierzyć efektywność procesu i dostarczyć twardych danych do oceny naszej pracy.

Siłą usługi outsourcingu sprzedaży B2B OEX Cursor są działy wsparcia, które wykorzystujemy w zarządzaniu projektami dedykowanymi: HR twardy i miękki, flota czy IT. Do wykorzystania są też sprawdzone procedury we wszystkich obszarach działania projektu.

Sprzedaż outsourcingowa. Jakie usługi wchodzą w skład dedykowanego zespołu wsparcia sprzedaży?

Usługa dedykowanego Sale Force’a może  obejmować:  rekrutację członków Zespołu sprzedażowego (możliwy udział Zleceniodawcy w procesie), zakup lub najem środków transportu, dostarczenie rozwiązań IT i niezbędnego sprzętu potrzebnego do obsługi procesu sprzedaży i wsparcia działań sprzedażowych, przygotowanie standardów pracy (procedury i instrukcje), szkolenie wstępne pracowników, przedstawicieli handlowych i innych osób uczestniczących w procesach sprzedażowych a po uruchomieniu projektu pełne zarządzanie siłami sprzedaży, zarządzanie zespołem przedstawicieli handlowych, stawianie i rozliczanie celów,  obsługę HR, kadrową, księgową, flotową i IT. Jeżeli potrzeby projektu wykraczają poza standard dostosowujemy się i działamy zgodnie z wymaganiami Klienta, proponując profesjonalne zarządzanie sprzedażą dostosowane do jego oczekiwań.

Czym jest Sales force dedykowany? Definicja outsourcingu sił sprzedaży.

Na czym polega usługa dedykowanego zespołu wsparcia sprzedaży?

Na zlecenie Klienta i jedynie na jego potrzeby budujemy „szyty na miarę” zespół sprzedażowy oraz wyposażamy go we wszystkie niezbędne narzędzia pracy jak: samochody, system SFA telefony, komputery. Zakres naszej odpowiedzialności dla każdego projektu może być różny: od zarządzania aspektami technicznymi, jak zatrudnienie i dostarczenie narzędzi do przejęcia pełnej odpowiedzialności za realizację celów Klienta, czyli również za bieżące zarządzanie pracą Zespołu, planowanie pracy, stawianie i egzekucję celów indywidualnych poszczególnych handlowców. Usługa dedykowanego Sales Force polega na precyzyjnym dobraniu odpowiedniego zespołu przedstawicieli handlowych, którzy będą obsługiwali wyłącznie danego klienta i jego kampanie lub procesy sprzedażowe.

Interesuje Cię usługa
Salesforce dedykowany

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

+48 506 794 046