Jak wspierać sprzedaż i motywować pracowników przy użyciu narzędzia Tajemniczy Klient?

Narzędzie Tajemniczy Klient w głównej mierze wykorzystywane jest do badania jakości obsługi i egzekwowania wyznaczonych standardów w punktach sprzedaży. Często ich wyniki są składową oceny całościowej i realizacji planów sprzedażowych, a w tym przyznawaniu lub nie premii czy innych form gratyfikacji najlepszych sprzedawców. Czy można w takim razie skutecznie poprzez narzędzie audytowe zmotywować pracowników tak aby przeprowadzone wizyty Tajemniczego Klienta miały pozytywne odzwierciedlenie dla całej organizacji?

Dla jednego z topowych producentów z branży AGD realizowaliśmy kilkuletni projekt powiązany z wizytami Tajemniczego Klienta. Wizyty audytora były elementem konceptu wpisanego w program lojalnościowo-motywacyjny dla sprzedawców z branży elektronicznej. Do naszych zadań należało m.in: badanie rekomendacji marki i sprawdzenie sposobu wyjaśnienia technologii wykorzystywanej w urządzeniach producenta. Sprzedawcy przeszli cykl szkoleń z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych. Po odbyciu szkoleń dedykowanych do konkretnych kategorii produktowych, sprzedawcy przechodzili krótkie testy wiedzy z zakresu przeprowadzonego szkolenia. Następnie nasi Tajemniczy Klienci wyruszali w kraj. Odwiedzaliśmy wszystkie sklepy z głównych sieci z branży elektronicznej tajemniczy klientniezależnie od wielkości miast i ich położenia. Początkowo niejawne wizyty, kończyły się przekazaniem feedbacku odnośnie przebiegu całego spotkania. Zdecydowanie w znacznie większej części audytor gratulował pozytywnego wyniku i zwycięstwa. W ramach nagrody Sprzedawcy mogli podnosić swoje kwalifikacje w ramach cykli szkoleń, jak również otrzymywali sprzęt AGD o wysokiej wartości.

Synergia kilku narzędzi wspierających sprzedaż przynosi długotrwałe korzyści począwszy od budowania zaangażowania pracownika, poprzez wyniki punktów sprzedaży i finalnie realizacji strategii dystrybutora czy producenta.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach w tym zakresie!

wizytówka agnieszka belusiak

 

Agnieszka Belusiak

Group Account Director

agnieszka.belusiak@cursor.pl

czytaj również

WSZYSTKIE