Cursor rozpoczął realizację umowy kontroli biletów w warszawskich autobusach i metrze dla ZTM.

W ramach umowy Cursor odpowiada za rekrutację, szkolenia i zarządzanie pracą zespołu co najmniej 30 kontrolerów. Warunkiem zatrudnienia jest zdanie egzaminu ze znajomości przepisów i taryfy przeprowadzanego przez ZTM. Specjalnie na potrzeby projektu Cursor opracował procedury i instrukcje pracy zgodne z systemem ISO, którego certyfikat spółka posiada od 2004 roku. Będą one wspierać prawidłową realizację kontraktu oraz zapewniać odpowiednią jakość i transparentność procesów.

Cursor otrzymał najwyższą liczbę punktów w postępowaniu przetargowym z ofert, które ostatecznie zostały uwzględnione. Najważniejszym kryterium było przede wszystkim wykonywanie usług outsourcingu pracowniczego o wartości minimum 5 mln zł dla co najmniej trzech podmiotów oraz doświadczenie w obsłudze klienta poświadczone referencjami.

Istotnym elementem powodzenia tego projektu jest pozyskanie ludzi o właściwych kwalifikacjach i odpowiednim profilu osobowości. Mamy duże doświadczenie w tym obszarze ponieważ przeprowadzamy rocznie tysiące rekrutacji pracowników na potrzeby naszych projektów terenowych.

– powiedział Artur Wojtaszek, prezes Cursor S.A.

Profil kandydata został przygotowany we współpracy z psychologiem. Rekrutowani kandydaci musieli się wykazać co najmniej średnim wykształceniem, motywacją do pracy i podstawową znajomością języka angielskiego lub rosyjskiego. Podczas rekrutacji badana była ich ogólna prezencja i zachowanie, umiejętność zastosowania się do procedur i wytycznych oraz komunikowanie się.

Zgłaszający się do pracy ludzie często mają fałszywe wyobrażenie o pracy kontrolera biletów. Kandydaci muszą być odporni na presję i manipulacje, asertywni. Ich zachowanie musi tonować emocje kontrolowanych, a nie podnosić poziom napięcia. Rekrutacja stanowiła prawdziwe wyzwanie dla działu HR spółki i kierownika projektu. Pierwsi kontrolerzy przystąpili do pracy w drugiej połowie stycznia. 

– powiedział Piotr Haman, wiceprezes Cursor S.A.

Cursor od 15 lat realizuje procesy związane z rekrutacją i zarządzaniem dużymi zespołami pracowników terenowych. Do grona klientów spółki należą takie korporacje jak Coca Cola, Unilever czy Shell. Spółka specjalizuje się między innymi w kontrolach w punktach sprzedaży i sieciach handlowych. Proces kontroli biletów nie odbiega istotnie od procesu audytowego pod względem wykorzystywanej technologii, systemów i urządzeń mobilnych a także sposobu planowania pracy, procedur zarządzania personelem oraz coachingu i kontroli.

Razem z ZTM, chcemy nie tylko prowadzić rzetelne kontrole, ale też zapewnić jakość obsługi klienta. Standardy pracy, które zapewniamy w projektach w sektorze prywatnym chcemy wykorzystać w projekcie z instytucją publiczną. Ponieważ to nasz pierwszy tego typu projekt podwójnie dokładamy starań do jego właściwego wykonania. – powiedział Artur Wojtaszek prezes Cursor SA

Istotnym czynnikiem w projekcie jest technologia i systemy zarządzania, które zapewnią odpowiednią efektywność, bezpieczeństwo oraz przejrzystość procesu.

Pracownicy będą wyposażeni w czytniki kontrolerskie i terminale do wystawiania wezwań do zapłaty, które dostarcza ZTM. Cursor zapewni każdemu pracownikowi smartfon, który w przyszłości może być wykorzystywany do kontroli poprzez aplikacje wspomagające kontrole biletów.

Umowa z ZTM została zawarta na okres 2 lat.

czytaj również

Outsourcing wspiera sprzedaż wielokanałową

Rozwój technologii i zmieniające się potrzeby zakupowe konsumentów powodują, że firmy chcąc skutecznie trafić ze swoją ofertą do grupy docelowej coraz częściej wykorzystują do tego…

WSZYSTKIE