uniqa logo

Inwentaryzacja w UNIQA

Marka UNIQA jest obecna w Polsce od blisko 30 lat. W roku 2021 miało miejsce połączenie AXA Ubezpieczenia TUiR S.A (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie oraz UNIQA TU S.A. z siedzibą w Łodzi (Spółka Przejmowana). Spółka Przejmująca zmieniła również firmę i obecnie działa jako UNIQA TU S.A. z siedzibą w Warszawie. UNIQA TU S.A. jest piątą co do wielkości grupę ubezpieczeniową w kraju. Obecnie w swojej gamie produktowej oferuje ubezpieczenia dla: osób prywatnych oraz firm i ich pracowników, a także dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i ich mieszkańców.

Wstęp

Zlecony projekt inwentaryzacyjny wynikał z potrzeby, która pojawiła się po połączeniu dwóch dużych organizacji, jakimi były AXA oraz UNIQA. Nowa spółka UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, stając się jednocześnie właścicielem składników majątku zintegrowanych spółek. Tym samym konieczna była weryfikacja rzeczowych aktywów trwałych znajdujących się w 46 oddziałach terenowych Klienta, rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie

Specjalnie na potrzeby tego zlecenia wyselekcjonowaliśmy 14 profesjonalnych zespołów spisowych, które zostały odpowiednio przeszkolone i wyposażone w mobilne urządzenia skanujące kody kreskowe oraz dedykowany system raportowy. Zastosowane rozwiązania umożliwiły realizację zadania zgodnie z oczekiwaniami.

Działania

Zanim przeprowadzona została „właściwa” inwentaryzacja, niezbędny był audyt w punktach w celu weryfikacji faktycznej ilości i jakości kodów kreskowych. Z naszego doświadczenia wiemy, że aby realizacja przebiegła szybko i dokładnie, należy przed jej rozpoczęciem zweryfikować kluczowe procesy w zakresie prawidłowego zaczytywania kodów przez skanery oraz samego raportowania.

W trakcie inwentaryzacji koordynatorzy OEX Cursor sprawowali bieżący nadzór nad realizacją zgodną z ustalonym harmonogramem. Jednocześnie zbierane i ewidencjonowane dane, były elektronicznie przetwarzane do raportu wg wzoru Uniqa, uzyskując w cyklach 3 dniowych porównanie spisu z natury z bazowymi danymi. Dzięki częstszemu raportowaniu w przypadku rozbieżności była możliwość dokonania ponownej weryfikacji aktywów w placówce.

Schemat procesu inwentaryzacji

Wnioski

W wyniku tego projektu Uniqa otrzymała kompletny spis z natury aktywów trwałych we wszystkich oddziałach terenowych w Polsce. Usługa inwentaryzacji zlecona OEX Cursor, czyli zewnętrznemu outsourcerowi, zagwarantowała wysoką efektywność. Oddelegowanie zadania inwentaryzacji to oszczędność własnych zasobów ludzkich Klienta, począwszy od samego zaangażowania, poprzez potrzeby przeprowadzenia szkoleń, skończywszy na godzinach nadliczbowych. Zaawansowana metodologia, wynikająca z wieloletnich doświadczeń i profesjonalnych narzędzi, pozwoliła na optymalizację procesu i jego szybszą realizację.

Dla naszego Klienta wykorzystaliśmy zasoby naszych zespołów i przygotowaliśmy profesjonalną inwentaryzację.

zapytaj się o wycenę twojego projektu