Zalety i wady outsourcingu

Outsourcing to zlecanie firmie zewnętrznej specjalistycznych zadań z danej dziedziny. Przedsiębiorstwo decyduje się na taki krok najczęściej po to, by zmniejszyć koszty i mieć pewność, że zadanie zostało wykonane profesjonalnie. Istnieje związek pomiędzy outsourcingiem, a jakością wykonywanych usług. Wiedzą to firmy od dawna korzystające z takiej formy realizacji specjalistycznych zadań. Większość właścicieli wskazuje na korzyści ze stosowania outsourcingu. Istotne jest, by nie zlecać firmom zewnętrznym zadań, które bezpośrednio wynikają z profilu działalności. Dobrą praktyką outsourcingu jest zlecanie innym partnerom zadań mniejszych, jak np. księgowość, logistyka czy zarządzanie systemami informatycznymi, ale także na przykład outsourcing sił sprzedaży, czyli między innymi merchandising produktów. Coraz więcej firm decyduje się też na przykład na rezygnację z posiadania własnej floty aut w zamian za umowę z zewnętrznym dostawcą na zasadzie użyczenia. Bilans korzyści i zagrożeń płynących z outsourcingu jest w tym przypadku pozytywny.

Zalety outsourcingu

By w pełni docenić korzyści z zastosowania outsourcingu, czyli zlecenia części zadań firmie zewnętrznej należy sporządzić dokładne finansowe analizy. Gdy w ich efekcie okaże się, że są pola, na których firma byłaby w stanie osiągnąć korzyści, okaże się wówczas, że zalety outsourcingu mogą być wielokrotnie większe niż ewentualne wady.

  1. Zmniejszenie kosztów działalności

Jedną z podstawowych korzyści outsourcingu jest zmniejszenie kosztów działalności. Wraz z rozwojem, firma nie ma potrzeby zatrudniania kolejnych osób czy kupowania nowego sprzętu. Wystarczy zlecić zadanie i czekać na efekty.

  1. Więcej czasu na inne zadania

Na przykład te wynikające z profilu firmy. Firma zewnętrzna zajmuje się zleconym zadaniem, a pozostali pracownicy mogą skupić się na swojej normalnej działalności.

  1. Jakość usług

Zlecenie innych, mniejszych zadań wyspecjalizowanej firmie z dużym doświadczeniem w danym temacie pozwala przypuszczać, że wykona ona swoje usługi w sposób profesjonalny.

  1. Optymalizacja działania

Porady specjalistów z pewnością wpłyną też na ogólną świadomość pracowników firmy w danej kwestii. Działania profesjonalistów pozwolą wypracować standardy, które normalnie musiałyby być wprowadzane latami.

  1. Większa wydajność

Zlecenie specjalistycznych zadań profesjonalistom pozwoli skupić się pracownikom na zadaniach, w których są najlepsi.

Wymieniając zalety outsourcingu nietrudno odnieść wrażenie (skądinąd słuszne), że wprowadzenie takich rozwiązań w firmie pomoże zoptymalizować całe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zatrudnienie specjalistów w danej dziedzinie, którzy będą do dyspozycji zadaniowo w przeważającej większości będzie można rozpatrywać w kategoriach korzyści wynikających z outsourcingu.

Wady i zagrożenia outsourcingu

Choć w ogólnym bilansie zalet i wad outsourcingu z pewnością szybciej wymienia się korzyści, nie jest powiedziane, że na przedsiębiorcę nie czyhają różnego rodzaju pułapki. Ewentualne błędy popełnione w outsourcingu mogą mieć negatywne skutki nie tylko dla kasy firmy, ale także dla całej działalności danego przedsiębiorcy.

  1. Zatrudnienie nieprofesjonalnej firmy

To najczęściej występujący błąd. Negatywne skutki outsourcingu w tym zakresie mogą być poważne. Dlatego tak ważne jest solidne rozeznanie na rynku firm z zakresu, jaki zamierzamy powierzyć komuś innemu. Przecież w każdej branży, tak i wśród firm outsourcingowych można trafić na takie z mniejszym doświadczeniem i wiedzą. Skutki takiego outsourcingu to na przykład konieczność zmiany firmy zewnętrznej, a przez to kolejne koszty.

  1. Pętla ścinania kosztów

Koszty to nie wszystko. Ścinanie ich do granic może spowodować też niższą jakość wykonanych usług. Przy wyborze firmy outsourcingowej warto kierować się także innymi kryteriami, jak na przykład wiedza i doświadczenie podmiotu, który zamierzamy zaangażować. Przedsiębiorca zaślepiony chęcią wiecznego cięcia kosztów skutecznie zniweluje korzyści wynikające z outsourcingu.

  1. Ryzyko wycieku danych

Wymieniając szanse i zagrożenia outsourcingu nie sposób nie wspomnieć o tej kwestii. Powierzanie zadań zewnętrznej firmie często wiążę się z przekazaniem jej jakiegoś rodzaju danych, być może poufnych. Zły dobór firmy outsourcingowej może skończyć się wyciekiem takich danych na przykład do konkurencyjnego dla nas podmiotu. Taki błąd w outsourcingu może po prostu słono kosztować.

  1. Mniejsza kontrola nad procesami zachodzącymi w firmie

Oddając część zadań firmie outsourcingowej należy liczyć się tym, że niektóre procesy wynikające z tej działalności będą odbywały się bez naszego udziału. To początkowo może być oceniane jako zagrożenie wynikające z outsourcingu.

  1. Brak wiedzy w danym zakresie

Decydując się na korzystanie z usług firm zewnętrznych należy liczyć się z tym, że niektóre procesy wykonania zadania mogą być dla zleceniodawcy niejasne. Takie zagrożenie wynikające z outsourcingu może początkowo być przyczyną nieporozumień.

Dobrze przygotowany outsourcing polega na bardzo solidnym rozeznaniu na rynku firm, z których usług zamierzamy skorzystać. Analizując wady i zalety outsourcingu widać jednak od razu, że korzyści płynące z takiego rozwiązania są większe. Ustrzegając się błędów, wad korzystania z outsourcingu przedsiębiorstwo może po prostu nigdy nie doświadczyć. Zastanawiając się nad kwestią – za i przeciw outsourcingu, warto gruntownie przeanalizować decyzję o zaangażowaniu firmy zewnętrznej. Oprzeć ją na analizach wszelkich korzyści i zagrożeń outsourcingu.