Tajemniczy Klient
(Mystery Shopper)

Optymalizacja procesu sprzedaży wymaga wielotorowych działań, zorientowanych przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb klientów. Jednym z czynników decydujących o tym, czy dana osoba zdecyduje się na ponowne odwiedzenie sklepu lub punktu usługowego jest profesjonalna obsługa klienta, uporządkowane otoczenie oraz bardzo dobre zaopatrzenie. W związku z tym, profesjonalna kontrola tych obszarów ma kolosalne znaczenie dla osiąganych wyników sprzedażowych. Badanie Tajemniczy Klient, czyli Mystery Shopper, umożliwia obiektywną ocenę poziomu świadczonych usług, wskazując jednocześnie płaszczyzny funkcjonowania punktu sprzedaży produktów i usług wymagające poprawy.

kto to jest tajemniczy klient

Kto to jest Tajemniczy Klient?

Na czym polega metoda Tajemniczy Klient? W praktyce, Tajemniczy Klient to profesjonalny audytor, który obserwując lokal, oceniając otoczenie oraz rozmawiając z pracownikami, kontroluje poziom obsługi. Audyt odbywa się niejawnie, dzięki czemu zdobyte w czasie badania Mystery Shopper informacje oraz szczegółowy raport Tajemniczego Klienta stanowią obiektywne źródło danych, umożliwiających skonkretyzowanie kierunku koniecznych zmian. Definicja badania typu Tajemniczy Klient podkreśla, że audytor zachowuje się tak samo, jak typowy klient, nie zdradzając dzięki temu własnej tożsamości. Ukryta tożsamość Tajemniczego Klienta jest czynnikiem umożliwiającym realizację wiarygodnych audytów.

Tajemniczy Klient: na czym polega badanie Mystery Shopper?

Procedura badawcza Tajemniczy Klient jest uzależniona przede wszystkim od indywidualnych potrzeb Klientów zlecających jego realizację. Podstawowe znaczenie ma umiejętnie skonstruowana ankieta Tajemniczego Klienta, czyli scenariusz prowadzonych obserwacji, porządkująca harmonogram przeprowadzanego audytu i pozwalająca na pozyskanie potrzebnych informacji.

Jak działa Tajemniczy Klient?

Mystery Shopper, wcielając się w rolę zwyczajnego klienta, wizytuje punkty sprzedaży lub lokale usługowe i kontroluje ich obsługę, opierając się o przygotowany scenariusz bazowy, dzięki któremu zachowuje niezbędny obiektywizm, umożliwiający zebranie oczekiwanych przez zleceniodawcę danych. Poza obserwacją, audytor może poprosić pracowników o pomoc, poradę zakupową, rekomendację konkretnych artykułów – przebieg audytu jest zdeterminowany charakterem informacji, jakie należy podczas niego pozyskać.

badanie tajemniczy klient

Co ocenia Tajemniczy Klient?

Ankieter, który odgrywa rolę Tajemniczego Klienta, ocenia jakość serwisu, wiedzę personelu na temat bieżącej oferty i proponowanego asortymentu, umiejętności pracowników w kontekście prezentacji dostępnych produktów, podejście do konsumentów itp.

Metoda badawcza, jaką jest Tajemniczy Klient, ma na celu zrecenzowanie poziomu obsługi w kontekście obowiązujących w firmie norm oraz profesjonalizmu, umiejętności interpersonalnych i zaangażowania pracowników. Dodatkowo, badanie marketingowe Tajemniczy Klient służy kontroli sposobu prezentacji asortymentu w audytowanym punkcie sprzedaży – Mystery Shopper sprawdza poziom zaopatrzenia, higieny oraz prezentację dostępnych produktów.

Jakie korzyści zapewnia badanie typu Tajemniczy Klient i dlaczego warto skorzystać ze współpracy z OEX Cursor?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, OEX Cursor proponuje Klientom możliwość wykonania profesjonalnego badania Tajemniczy Klient, dostosowując jego metodologię do Państwa potrzeb oraz oczekiwań. Każde zlecenie jest realizowane w zindywidualizowany sposób, przez wyspecjalizowanych i doskonale przygotowanych ankieterów, którzy są gwarancją najwyższej jakości pozyskanych danych.

Jak realizujemy usługę Tajemniczy Klient?

Każdy audyt wykonywany przez OEX Cursor odbywa się na podstawie zindywidualizowanego scenariusza, dostosowanego do rodzaju informacji, na jakich zależy naszym Klientom. Mystery Shopper wizytuje wyznaczone punkty i korzystając z gotowego kwestionariusza przeprowadza badanie, zachowując wysokie standardy jakości. Wizytacja kończy się przygotowaniem przez Tajemniczego Klienta szczegółowego sprawozdania, przedstawiającego dokładne wyniki badania, często poparte dokumentacją zdjęciową. Na podstawie raportu Klienci mogą wytypować obszary działalności sklepu lub punktu usługowego/handlowego, wymagające interwencji i poniesienia standardów obsługi. Celem badania Tajemniczy Klient jest przede wszystkim umiejętne zoptymalizowanie procesu sprzedażowego. Dzięki zebranym danym, nasi Klienci mogą działać bardzo precyzyjnie i wyłącznie w tych obszarach, które rzeczywiście potrzebują zmian, oszczędzając w ten sposób niezbędne zasoby.

usługa tajemniczy klient

Korzystając z oferty OEX Cursor zyskują Państwo pewność sprawnej realizacji powierzonych nam zadań. Badanie Mystery Shopper to kompleksowa usługa, wykonywana w oparciu o wieloletnie doświadczenie specjalistów OEX Cursor w obszarze wsparcia sprzedaży. Nasze zindywidualizowane podejście do każdego Klienta idzie w parze z zastosowaniem nowoczesnych i innowacyjnych pomysłów. Zespół OEX Cursor tworzy kadra znakomicie przygotowanych i doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, dzięki czemu zapewniamy interdyscyplinarne spojrzenie na powierzane nam zadania. Mocno rozwinięta, gęsta sieć pracowników terenowych oraz doświadczenie zdobywane w pracy z liderami różnych sektorów rynku umożliwia nam zagwarantowanie najwyższego standardu świadczonych usług.