Skuteczny onboarding

Co to jest onboarding i na czym polega?

Proces onboardingu polega przede wszystkim na adaptacji, czyli wprowadzeniu nowej osoby do firmy, zapoznaniu jej ze współpracownikami, przedstawieniu szczegółowego zakresu obowiązków i sposobów ich wykonywania. Istotne jest, aby w ramach tego procesu zapewnić nowo zatrudnionej osobie przewodnika, który wprowadzi ją do zespołu. Najczęściej tą osobą jest bezpośredni przełożony, który przekazuje obowiązki i pomaga zaaklimatyzować się w nowym miejscu.

W dużych organizacjach odpowiada za to również dział HR. Oczywiście najlepiej, kiedy w onboardingu pracowników uczestniczy więcej osób, jest to dodatkowe urozmaicenie i okazja do poznania innych współpracowników.

Proces onboardingu – krok po kroku

Należy również przedstawić kilka bardzo ważnych, podstawowych działań, które powinny zostać wykonane przez pracodawcę w początkowym procesie onboardingu. Pierwszym z nich jest przygotowanie dokumentacji kadrowej, którą podpisze pracownik. Następnie, zorganizowanie miejsca pracy i niezbędnych narzędzi służbowych. Miejsce pracy i narzędzia służbowe mogą się różnić w zależności od obejmowanego stanowiska. Inny pakiet startowy będzie przysługiwał pracownikom pracującym w zespołach sprzedażowych, a zupełnie inny osobie wykonującej zadanie jako tajemniczy klient lub pracownik wykonujący inwentaryzację. Po tych zadaniach można płynnie przejść do zapoznawania pracownika z procedurami, wartościami firmy, a także przekazania mu szczegółowych informacji dotyczących obowiązków i zadań. Pracownik otrzymuje niezbędną wiedzę na danym stanowisku, wskazówki i objaśnienia krok po kroku, jak wygląda organizacja pracy w firmie. Dowiaduje się jakie zasady panują w danym miejscu i tzw. dobrych praktykach. Objaśniane również jest, jaka jest struktura hierarchiczna w organizacji, czym zajmują się poszczególne działy i jaki będzie wyglądał zakres współpracy. Proces onboardingu może być prowadzony indywidualnie lub dla większej grupy osób.

Oboarding w OEX Cursor

W OEX Cursor w trybie ciągłym monitorujemy przyjęcia nowych pracowników. Na podstawie zbieranych danych modyfikujemy procesy onboardingowe i nieustannie podnosimy ich jakość.