Jak prawidłowo wypełnić spis z natury?

Każdy przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do corocznego wprowadzania do niej danych pochodzących z inwentaryzacji. Co to jest spis z natury? To rzetelne wyliczenie każdego składnika majątkowego firmy. Arkusz spisu z natury powinien zawierać kilka podstawowych elementów takich jak nazwę firmy, datę, szczegółowe określenie rodzaju towaru lub innego składnika majątku podlegającego spisowi, jednostkę, stwierdzoną spisem ilość danego towaru, cenę, łączną wartość oraz podpisy osób sporządzających taki spis, a także samego właściciela zakładu. Drugi spisu z natury dostępne są w internecie, arkusz takiego spisu z natury generalnie jest uniwersalny.  Oczywiście są różne sposoby przeprowadzania spisu i samego nanoszenia danych na arkusz. Na rynku istnieją firmy świadczące usługi inwentaryzacyjne, które doskonale wiedzą, jak poradzić sobie w gąszczu dokumentów i skarbowych zawiłości.

Czy spis z natury można robić komputerowo?

Inwentaryzacja obecnie w przeważającej większości przeprowadzana jest komputerowo. Spis z natury w excelu to już standard. Istnieją natomiast inne programy do spisu z natury, które w przyjazny sposób przeprowadzą przedsiębiorcę przez cały proces. Remanent jak najbardziej można przeprowadzić komputerowo. Dzięki temu można znacznie skrócić pracę i jednocześnie uczynić ją bardziej efektywną. Remanent powinien być przeprowadzony bardzo szczegółowo, z wykorzystaniem dostępnych możliwości technologicznych jak odpowiednie wzory, programy czy czytniki kodów. Ułatwi i przyspieszy to pracę, a jednocześnie sprawi, że zmarginalizujemy ryzyko popełnienia błędu. W kontekście aktualizacji księgi przychodów i rozchodów ma to wyjątkowe znaczenie, gdyż błędy skutkują złym wyliczeniem kwoty podatku dochodowego, a w dalszej kolejności błędnym rozliczeniem rocznym.

Jak wypełnić arkusz spisu z natury?

Wypełnianie druku spisu z natury nie jest czynnością trudną. Przy zachowaniu uwagi i koncentracji całość powinna być jedynie formalnością. Uniwersalny arkusz spisu z natury zawiera bowiem najbardziej podstawowe dane dotyczące firmy, a także liczbę i stan przedmiotów, których dotyczy rachuba. Dzięki odpowiednio napisanym arkuszom w Excelu praca polega na wpisywaniu odpowiednich wartości w komórki, które następnie mnożą wartości, by podać też całościową sumę majątku. Taki formularz spisu z natury jest dokumentem, którym księgowość posługuje się, by zaktualizować księgę przychodów i rozchodów.

Co wpisać w rubryce „przedmiot spisu z natury”?

Chodzi o umieszczenie w arkuszu spisu z natury precyzyjnych nazw rachowanych przedmiotów. Ważne jest dochowanie staranności w tym zakresie, ponieważ wszelkie błędy mogą się skończyć nieprawidłowym wyliczeniem podatku. W Polsce obowiązują bowiem różne stawki VAT dla poszczególnych towarów handlowych, materiałów i surowców podstawowych, a także tych pomocniczych. Formularz spisu z natury musi zawierać precyzyjnie wyszczególnione informacje dotyczące każdego z towarów. Rodzaj, ilość a także przybliżona wartość w oparciu o cenę rynkową. Przedmiot spisu z natury musi być bardzo dokładnie nazwany.

Ceny netto, czy brutto? Co wpisać w arkusz spisu z natury

Kwestia wpisywania w uniwersalny arkusz spisu z natury wartości spisywanych przedmiotów została uregulowana stosunkowo czytelnie w ustawie o rachunkowości. Istnieje tu wyraźny podział na przedsiębiorców – płatników VAT, a także „nievatowców”.  Spis z natury, netto, czy brutto? Jeśli zastanawia Was ta kwestia, spieszymy z wyjaśnieniami. Pierwszy wariant muszą wybrać przedsiębiorcy, którzy płacą podatek dochodowy – „vatowcy”. Stawki brutto do druku spisu z natury powinni wpisać Ci, którzy nie płacą z założenia podatku VAT.

Gdzie złożyć spis z natury?

Arkusze spisu z natury nie są dokumentami, co do których istnieje obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym. To formularz, którym uzupełnia się dokumentację księgową w firmie. W oparciu o nią księgowość wylicza odpowiednią stawkę podatku do zapłacenia. W razie wykazania nieprawidłowości trzeba składać odpowiednie korekty. Dokładając wszelkich starań do tego, by spis z natury został przeprowadzony rzetelnie jednocześnie unikamy ryzyka błędnego wyliczenia podatku i wszczęcia postępowania administracyjnego z tytułu popełnienia wykroczenia skarbowego. Ilościowy arkusz spisu z natury jest wewnętrznym dokumentem księgowym.