Terminy inwentaryzacji w sklepie – kiedy i jak często przeprowadzać inwentaryzację?

Pojęcie inwentaryzacji, a więc fachowo spisu z natury określa zespół działań obliczonych na precyzyjne określenie ilości i wartości zapasów w sklepie i w magazynie. Następnie wartości te porównuje się ze stanem ewidencji księgowej, a więc każdym dokumentem księgowym czy umowami. Po co się to robi? Po pierwsze by wiedzieć dokładnie, ile sztuk danego produktu się sprzedało, ile spisano na straty, ale najważniejsze, bo przeprowadzenie inwentaryzacji wymagane jest prawnie ustawą o rachunkowości. W dokumencie tym określa się precyzyjnie terminy przeprowadzania inwentaryzacji. Wszystko zależy oczywiście od przedmiotu wyliczeń i podmiotu mającego ich dokonać. Inwentaryzacji w sklepie można dokonać samodzielnie. Dobrze jest zachować odpowiednie procedury, jak wyznaczenie koordynatora czy kontrolera, który sprawdzi dokumentację już po sporządzeniu spisu. To na nim będzie także spoczywać odpowiedzialność dochowania terminów inwentaryzacji. Zbliżający się koniec roku to moment, w którym wiele firm zaczyna przygotowywać się do przeprowadzenia takiego spisu. Niektórzy przeprowadzając go nieumiejętnie mogą zrobić swojej firmie więcej szkody niż pożytku. Na rynku istnieją profesjonalne firmy świadczące usługi inwentaryzacyjne. Oddając to zadanie w ręce profesjonalistów mamy pewność, że terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji będzie właściwa, a sam spis zostanie sporządzony możliwie najdokładniej. Solidna inwentaryzacja towarów handlowych ma wielkie znaczenie w procesie prowadzenia działalności. Pozwala ona sprawdzić stan funkcjonowania firmy. Dzięki odpowiedniej reakcji po spisie z natury można zapobiec stratom i przywrócić płynne funkcjonowanie firmy.

Kiedy można rozpocząć inwentaryzację?

Inwentaryzację można rozpocząć nawet trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Warto wziąć sobie tę informację do serca, bo remanent to proces bardzo żmudny i czasochłonny. A ustawodawca przewiduje kary za niedotrzymanie terminów inwentaryzacji, choć przyznać trzeba, że zakres dat określony jest dość komfortowo. Nie zmienia to faktu, że do spisu z natury warto się dobrze przygotować.

Do kiedy trzeba zrobić inwentaryzację w sklepie?

Co do zasady, bo wynika to z przepisów ustawy o rachunkowości, terminem inwentaryzacji jest ostatni dzień każdego roku obrotowego. Co może nie być takie oczywiste dla wszystkich, rok obrotowy czasem nie pokrywa się z datami roku kalendarzowego. Jest to jednak rzadkość. Do kiedy więc przeprowadzić inwentaryzację? Najczęściej do ostatniego dnia roku. W szczególnych przypadkach data ta jest przesuwana, na przykład ze względu na samą istotę roku obrotowego lub inaczej podatkowego. Chodzi o dwanaście kolejno następujących po sobie miesięcy w rozliczeniu podatkowym. Do kiedy przeprowadzić inwentaryzację roczną? Ustawa o rachunkowości dopuszcza zakończenie takiego spisu nawet piętnaście dni po zakończeniu roku.

Jak często należy sporządzać inwentaryzację?

Raczej nie trzeba tego robić częściej niż raz w roku, chyba, że charakter działalności wymusza inną częstotliwość inwentaryzacji. Czasem stosuje się też rodzaj interwencyjnego spisu z natury składników majątkowych firmy w sytuacji podejrzenia nieprawidłowości. Wtedy nie ma on jednak związku z obowiązkiem ustawowym i przedsiębiorcy nie dotyczą też prawne terminy inwentaryzacji. Zazwyczaj robi on taki spis, by ustalić stan faktyczny dla własnej wiedzy.