Historia outsourcingu w Polsce i na świecie

Outsourcing najczęściej wiążę się z mniejszymi kosztami niż samodzielne zatrudnienie pracownika w strukturach firmy. Skorzystanie ze wsparcia zewnętrznych partnerów pozwala także wyeliminować wydatki na szkolenie nowej kadry. Outsourcing gwarantuje również dużą elastyczność, umożliwiając przedsiębiorstwu szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynkowe – jego liczne zalety przekładają się na popularność rozwiązań outsourcingowych.  W dzisiejszym wpisie omówimy po krótce historię outsourcingu w Polsce i na świecie oraz zastanowimy się, jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość.

Historia powstania outsourcingu

Geneza outsourcingu sięga początków XX wieku – to wtedy rozpoczął się proces popularyzacji korzystania ze wsparcia zewnętrznych podmiotów w zakresie działań, których firma nie mogła lub nie chciała wykonywać wewnętrznie. Uważa się jednak, że z prostych form outsourcingu korzystano zdecydowanie wcześniej.

Samo pojęcie zostało sformułowane natomiast dopiero w latach 70. XX wieku w kontekście kupowania przez branże motoryzacyjną Wielkiej Brytanii projektów pojazdów z Niemiec. Ubiegłe stulecie to okres intensywnego rozwoju usług outsourcingowych, który zresztą trwa do dziś.

Przypomnij sobie również, co to jest outsourcing – w podlinkowanym wpisie znajdziesz najważniejsze informacje na jego temat.

Historia outsourcingu w Polsce

Outsourcing za granicą rozwinął się o wiele wcześniej niż w Polsce, co jest zupełnie zrozumiałe biorąc pod uwagę uwarunkowania historyczno-polityczne. W naszym kraju do lat 80. obowiązywał ustrój komunistyczny, a rozwiązania outsourcingowe są charakterystyczne dla gospodarki wolnorynkowej. Rynek outsourcingu w Polsce zaczął swoją działalność po upadku komunizmu, w latach 90., ale jego intensywny rozwój przypada dopiero na kolejne dekady.

Początkowo obszary outsourcingu w Polsce koncentrowały się przede wszystkim na takich sektorach, jak księgowość, usługi utrzymania czystości oraz ogrodnictwo. Obecnie outsourcing jest natomiast zaliczany do najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Rozwija się szczególnie w takich sektorach, jak IT czy sprzedaż outsourcingowa.

Outsourcing – przyszłość

Przyszłość outsourcingu w Polsce rysuje się w bardzo pozytywnych barwach, o czym świadczy stale rosnąca liczba firm zajmujących się świadczeniem usług dla biznesu. Co ciekawe, nasz kraj jest atrakcyjny również dla inwestorów zagranicznych – doskonale wykształceni specjaliści, dobre zaplecze technologiczne oraz konkurencyjne ceny sprawiają, że w Polsce lokowanych jest coraz więcej placówek specjalizujących się w dostarczaniu usług dla biznesu. Polska przoduje zwłaszcza w outsourcingu usług z zakresu IT, rachunkowości i finansów oraz księgowości.