Co to jest zasada FEFO?

Wielkopowierzchniowe sklepy mają to do siebie, że w jednym momencie na poszczególnych działach znajduje się dużo takich samych produktów. Analitycy branży magazynowej określili więc trzy podstawowe zasady przechowywania towaru tak, by optymalnie wykorzystać jego jakość i przydatność do spożycia. Mowa o FIFO, LIFO i FEFO. Najbardziej złożoną i jednocześnie najczęściej stosowaną w branży spożywczej jest zasada FEFO.

Definicja zasady FEFO

By poznać znaczenie tej metody i dowiedzieć się co to jest FEFO, warto najpierw rozszyfrować ten skrót. Metoda FEFO, czyli z angielskiego „first expired, first out”, w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza „pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi”. Technika ta stosowana jest przede wszystkim w miejscach, które oferują produkty krótkiej przydatności do spożycia. Stosuje się ją w magazynach lub bezpośrednio na półkach najczęściej wielkopowierzchniowych sklepów. Chodzi o maksymalne wykorzystanie zasobów produktowych i zminimalizowanie strat związanych z utratą ważności. To jest właśnie sprawna logistyka FEFO.

Zasada działania FEFO

 Układanie produktów zgodnie z zasadą FEFO pozwala magazynowi sprawnie wydawać towar, który należy już sprzedać, ponieważ niedługo straci on swoją ważność. Kładzie się tu duży nacisk na selektywność i ergonomię ułożenia produktów. Zgodnie z techniką FEFO, magazyn działający w ten sposób ułoży produkty z kończącą się datą do spożycia tak, by móc je wydać na sklep możliwie jak najszybciej. Dobrym przykładem kolejki FEFO może być nabiał w sklepie. Otóż ustawia się go w taki sposób, by na samym froncie ekspozycji były towary z najkrótszym okresem przydatności. Klient sięgnie właśnie po nie, a merchandiser lub inna osoba dbająca o ekspozycję towaru przesunie na to miejsce kolejne. Z tyłu ustawiane będą te produkty, które mają najdłuższą datę spożycia, ponieważ one mają jeszcze czas na zakup. Magazyn stosujący FEFO jest w stanie bardzo sprawnie wydawać towar, który szybko zniknie ze sklepowych półek. Tam zostanie uzupełniony w myśl tej samej zasady. To rozwinięcie FEFO. Jeśli zasada ta funkcjonuje we współpracy sklepu z magazynem, pozwala to na znaczne podniesienie efektywności sprzedaży. Pamiętając przy tym o podstawowych zasadach merchandisingu, można liczyć na efektywny wzrost zysków ze sprzedaży nawet o kilkadziesiąt procent i jednocześnie zminimalizować straty związane z koniecznością usunięcia produktów, których termin przydatności minął. Stosowanie zasad FEFO pozwala koordynować całą drogę produktu od momentu dotarcia do magazynu.